Villa Skansen

Projekt: 
Villa Skansen
Lokalisering: 
Helsingborg
Projektteam: 

Marcus Jansson, Anna Bertman, Andreas Pålsson, Otto Rosu

Kund: 
Helsingborgshem
Status: 

Färdigt 2009

Totalrenovering av en q-märkt jugendbyggnad, ursprungligen ritad av Alfred Hellerström, åt AB Helsingborgshem med 10 lägenheter. Projekteringen har utförts i nära samarbete med antikvarier och specialister på LTH där särskild hänsyn till kulturhistoriska värde beaktats.