Väskolan

Projekt: 
Väskolan
Lokalisering: 
Kristianstad
Projektteam: 

Mikael Gustafsson, Lisa Morän, Emil Jörwall,
Anna Bertman, Eva Nyqvist

Kund: 
Kristianstads kommun
Status: 

Invigd 2008

 

I Kristianstads Kommun pågick ett förändringsarbete med både upprustning av befintliga skolor och samtidigt en översyn av den pedagogiska organisationen. Kommunen beslutade för Vä-Öllsjöområdet att satsa på 2 homogena F-9 skolor i två spår för vardera mellan 400 och 500 elever. Uppdraget har bestått i att utforma den nya F-9 organisationen i ett intensivt och kreativt programskede samt att översätta detta till planering och projektering av en ombyggnad av den befintliga högstadieskolan, totalt ca 5500 m2.
Uppdraget omfattade även inredningsprojektering.