Vallentuna Sportcentrum

Projekt: 
Vallentuna Sportcentrum
Lokalisering: 
Vallentuna
Projektteam: 

Marcus Jansson, John Cramer, Andrew Yeoman, Kushtrim Regjepaj

Kund: 
Vallentuna genom Lars Barkström

 

Vallentuna Sportcentrum, en potential för gemenskap!

Vallentuna öppnade upp för en diskussion att utveckla sin nuvarande ishall. Horisont Arkitekter har tagit fram en idé för en om- och tillbyggnad av ishallen. Förslaget ska ses som ett inspel att utveckla vidare. Med hänsyn till alla byggaktivteter och planer som pågår i idrottsplatsens närhet finns goda förutsättningar att genom synergier skapa en destination för både Vallentuna och långväga besökare.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson berättar i ”Om utanförskapets pris” om vikten av att ge unga människor en mening i tillvaron och att alla måste komma in i gemenskapen. Kostnaden för ett misslyckande är stor både mänskligt och ekonomiskt. Målsättningen är att skapa en plats med en miljö som präglar till sunda värderingar och gemenskap. En plats för mångfald, både till innehåll, funktion och upplevelser och en plats som stimulerar till närvaro. Alla ska känna sig välkomna och vilja vara här. Här möts man och hjälps åt att komma rätt i livet. Vi skapar en destination för gemenskap.

Vi föreslår att man bygger till den befintliga ishallen med en ny fondbyggnad som blir ett nytt ansikte i riktning mot Vallentuna. Den nya byggnaden ger vi ett neutralt namn, Vallentuna Sportcentrum, som kan inkludera alla idrottstyper, befintliga och framtida föreningar. Befintliga byggnader rustas upp, modifieras och kopplas ihop med den nya fondbyggnaden. Tillsammans skulle dessa delar kunna innehålla:

  • Idrottsgymnasium
  • Funktioner för lägerskolor/idrottsevent för unga från hela landet
  • Mötesfunktioner/ blackbox för konferenser/ mässor/ fester/ föreställningar mm
  • Mixad administration för olika föreningar för hela idrottsplatsen
  • Idrottsskadeklinik - idrottsmedicinskt centrum

...och många andra programfunktioner.