Trelleborgs Rådhus

Projekt: 
Trelleborgs Rådhus
Lokalisering: 
Trelleborg
Projektteam: 

Marcus Jansson, Robin Manger, Hjörtur Hannesson, Danuta Juszczyk, Andreas Pålsson

Kund: 
Trelleborgs kommun
Status: 

Pågående

I samband med stora personalomflyttningar och ett ökande underhållsbehov av fick vi 2010 i uppdrag att projektera en ombyggnad och renovering av Trelleborgs rådhus. 

Kommunens önskemål var att göra hela byggnaden mer tillgänglig för stadens medborgare både vad gäller uttryck och funktion, skapa effektivare flöden och bättre samverkan mellan olika ytor.
Vårt arbete har inneburit ett nära samarbete med kommunens personal och politiker på alla beslutsnivåer.
Ett fullständigt förfrågningsunderlag med en budget på c:a 35 miljoner togs fram till årsskiftet 2011-12. Innan man startar byggprocessen har projektet utökats med ytterligare studier av en tillbyggnad för gemensamma funktioner och ny plenisal mot söder.