Sydvästlänken

Projekt: 
Sydvästlänken
Lokalisering: 
Hörby
Projektteam: 

Anders Blomqvist

Kund: 
Svenska Kraftnät ABB
Status: 

Färdigställd 2015

Nybyggnad av omriktarstation.
Gestaltning av stora volymer i det skånska landskapet.
Ca 9000 m2.

Samtliga foton är tagna av Martin Palvén.