Smedjegårdens FSK

Projekt: 
Smedjegårdens förskola
Lokalisering: 
Kristianstad
Projektteam: 

Robin Manger, Mikael Gustafsson

Kund: 
Kristianstads kommun
Status: 

Pågående

Smedjegårdens förskola i Färlöv. En utbyggnad av befintlig förskola med en nybyggnad av fem avdelningar i två plan, nytt storkök och matsal till både förskolan och intilliggande skola samt kompletterande personalutrymmen.

Samtliga foton är tagna av Martin Palvén.