Smart Village

Projekt: 
Smart Village
Projektteam: 

Marcus Jansson, Kushtrim Regjepaj

På Öland bygger vi ett tjugotal småhus i en ekoby, Smart Village, se. www.smartvillage.se

 

I samarbete med Circuitus AB bygger små bostadsenheter med en basmodul på 78 kvm som är påbyggbar i olika varianter. Vi satsar på passivhusnivå, yteffektivtet, hög ambition gestaltningsmässigt och låga kostnader så att alla ska kunna ha råd att köpa ett hus.

 

”Att bo i en Smart Village är att i praktiken omsätta en intention om att leva i harmoni och ekologi. Det är att till vardags vara rädd om de resurser som naturen ger och försöka bidra mer än man tar. En sådan plats spelar roll för hela samhället, för naturen omkring oss och för de generationer som kommer sedan.”