Plushuset

Projekt: 
Plushuset
Lokalisering: 
Fänriksgatan, Malmö
Projektteam: 

Anders Blomqvist, Anna Rosborg, Anna Brorsson, Peter Morreau
3D-visualisering Danuta Juszczyk

Kund: 
Niam
Status: 

byggstart 2015

Plushuset omfattar ca 15.000 m2 fördelat på 6 våningsplan. Byggnaden öppnas upp med ett genomgående entrérum både horisontellt och vertikalt, för att skapa kontakt mellan entré och innergård och för att ge ljus och rymd via en ny atriumgård.