Park Inn, Lund

Projekt: 
Park Inn WTC
Lokalisering: 
Vig Möllers gata, Lund
Projektteam: 

Anders Blomqvist, Anna Brorsson
3D visualisering: Danuta Juszczyk

Kund: 
Midroc Projects
Status: 

Invigt våren 2014

Inredningsuppdrag för fast och lös inredning gällande rum och publika ytor. Skiss och FFU för byggnaden var Anders Blomqvist ansvarig för under annan anställning. Samtliga foton med tillåtelse från Win Hotel Group.