P-hus Draken 1, Malmö

Projekt: 
P-hus Draken 1
Lokalisering: 
Carl Flomansgatan, Bulltofta, Malmö
Projektteam: 

Hjörtur Hannesson, Anders Blomqvist, Joe Wiebelhaus, Ewa Fydrych-Hulyk

Kund: 
Midroc Property Development

Parkeringshuset ligger ett stenkast från Malmös största park, Bulltofta rekreationsområde. Den västra fasaden som vetter mot en förskolegård består av två typer av tegel i varierande murförband som skapar ett livfullt mönster och intressant skuggspel på fasaden. Mot norr, söder och öster har fasaden planteringslådor i varierande höjder och varmförzinkade stålrör som växterna klättrar upp för. Med klätterväxter planterade både i fasad och på marknivå kommer byggnaden med tiden att ändra karaktär allt eftersom växterna tar över. De olika växterna kommer att blomma under olika årstider och i olika kulörer, vilket kommer ge byggnaden en levande fasad.