Öllsjöskolan

Projekt: 
Öllsjöskolan
Lokalisering: 
Kristianstad
Projektteam: 

Mikael Gustafsson, Lisa Morän, Emil Jörwall, Anna Berntman,
Eva Nyquist, Andreas Pålsson

Kund: 
Kristianstads kommun
Status: 

Invigd 2009

 

I Kristianstads Kommun pågick ett förändringsarbete med både upprustning av befintliga skolor och samtidigt en översyn av den pedagogiska organisationen. Kommunen beslutade för Vä-Öllsjöområdet att satsa på 2 homogena F-9 skolor i två spår för vardera mellan 400 och 500 elever. Tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen utformade vi den nya F-9 organisationen i ett intensivt och kreativt programskede samt översatte detta till planering och projektering av en om- och tillbyggnad av den befintliga skolan, totalt ca 5000 m2. Projekteringen utfördes i samordnad generalentreprenad.
Uppdraget omfattade även inredningsprojektering.