Möckelns förskola

Projekt: 
Möckelns förskola
Lokalisering: 
Älmhult
Projektteam: 

Mikael Gustafsson, Emil Jörwall, Andreas Pålsson, Anna E Brorsson

Kund: 
Älmhults kommun
Status: 

Invigd 2014

Precis som i många andra kommuner runt om i landet har Älmhult ett stort behov av förskoleplatser de kommande åren. Möckelns förskola bedömdes lämplig att bygga till och Horisont tog sig an uppgiften.
Resultatet blev en tillbyggnad för två avdelningar plus om- och tillbyggnad av storkök och personalutrymmen.