Metropol

Projekt: 
Metropol
Lokalisering: 
Helsingborg
Projektteam: 

Anders Blomqvist, Daniel Zerajic, Emmylou Varon, Niklas Kummer

Kund: 
Midroc Projects
Status: 

Invigd 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Konsul Perssons plats i Helsingborg ligger kvarteret Metropol, som avslutar den länge oavslutade platsen mot väster. Projektet är en del i stadens ambition att länka ihop stadsdelarna norr och söder.

 

Byggnaden har en enkel och självklar uppbyggnad och består av en sockelvåning i två våningar med  hotellfoajé, restaurang, konferens samt kontor, klädd med keramiska plattor. Sockelvåningens livfulla material ger en taktil känsla i relation till gatan och den fria fönstersättningen speglar byggnadens flytande rumssammanhang och skapar kontakt med byggnadens inre.

Huvudvolymen av element med ljus infärgad betong innehåller fem våningar med 205 hotellrum, organiserade kring en överbyggd innergård. Hotellrumsvåningarna har en stram och repetitiv fönstersättning i en yta av sammanflätade ljusa betongelement, där skarvarnas placering och utformning ger karaktär till fasaden. Betongelementen utförs med skarpa kanter och djupt liggande fönster.

Mot August Palms plats annonserar sig byggnaden med ett långsträckt skärmtak av glas.

exteriör foto: Ola Jais | interiör foto: Doos Arkitekter