Lingenässkolan

Projekt: 
Lingenässkolan
Lokalisering: 
Kristianstad
Projektteam: 

Mikael Gustafsson, Martin Svahn, Kristina Forsler Sjögren, Robin Manger, Andreas Pålsson, Anna Rosborg, Beatrice Wilke, Anna E Brorsson.

Kund: 
Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen och C4 Teknik
Status: 

Planerad inflytt 2018

Horisont Arkitekter har under sommaren, hösten och vinter 2013 tillsammans med förvaltningar och verksamheten tagit fram en projektbeskrivning som ska ligga till grund för den vidare utformningen av Lingenässkolan. Projektbeskrivningen innefattar flera delar och värden.

Sammanfattat skall beskrivningen ge en tydlig bild av de konkreta behov som den nya skolan skall tillgodose i form av lokaler, ytor, funktioner och dess relationer till varandra samt övriga praktiska och organisatoriska frågor.

Samtidigt skall även mjuka värden och visioner redovisas och skall i bedömning och prioriteringar i senare skeden värderas likställt med de mer praktiska frågorna.

Under 2014 har Horisont Arkitekter fått det fortsatta uppdraget att vidareutveckla program och skisser samt att under 2015 ta fram ett förfrågningsunderlag för hela skolan-