Lilla Hammar bostäder

Projekt: 
Lilla Hammar bostäder
Lokalisering: 
Höllviken
Projektteam: 

Magnus Sjögren

Kund: 
JM Bygg
Status: 

Pågående detaljplan

Lilla Hammar är idag en hage i vid infarten till Höllviken som planeras för nya bostäder i flerfamiljshus i 3-5 våningar. Byggnaderna är grupperade i två kvarter och bostäderna öppnar sig mot havet i väster. Väg 100 mellan området och havet är en stor utmaning ur bullerhänseende, liksom Q8-macken är det ur riskhänseende.