Katedralskolan

Projekt: 
Katedralskolan Byggnad E
Lokalisering: 
Katedralskolan, Stora Södergatan 22 Lund
Projektteam: 

Robin Manger, Kristina Forsler Sjögren, Joe Wiebelhaus

Kund: 
Lundafastigheter
Status: 

Framtagande av programhandling

 

 

 

Katedralskolan i Lund behöver mer yta för lärande och lunch. Den befintliga matsalen i Byggnad E byggs om till en större matsal med möjlighet till tentaskrivning och ett tillagningskök. Möjligheten att bygga på med ytterligare en våning har utretts och vi ser stora möjligheter att skapa mer yta för studie och lärande.