Kallis, Helsingborg

Projekt: 
Kallis
Lokalisering: 
Helsingborg
Projektteam: 

Marcus Jansson, Emil Jörwall, Peter Morreau, Magnus Jörding

Kund: 
Kärnfastigheter
Status: 

Invigt 2012

Ett flexibelt, tillgängligt och energieffektivt kallbadhus ersätter ett förfallet badhus och kompletterar strandpromenaden i Helsingborg.
I anläggningen ingår även ett handikappbad, sittytor vid strandstråket, skärmtak och komplementbyggnader. Vi har arbetat med en varierad träpanel. vita ståldetaljer och structural glazing-partier i 3-glas som fingerskarvats i bastudelens hörn.
l samarbete med Jeppe Aagaard Andersen.