Help at Hand, skola i Uganda

Projekt: 
Helpat Hand, skola i Uganda
Lokalisering: 
Katwadde, Uganda
Projektteam: 

Pierre Kull, Marcus Jansson, Isabelle Kull, Felipe Villagran och Sophia Hjelm

Pro bono har vi ritat en skola i samarbete med Help at Hand och Colorama i Katwadde i västra Uganda. För mer information, se https://www.facebook.com/groups/175064222688012/

Fokus har legat på en enkel ändamålsenlig arkitektur där formspråk och material har en stark lokal förankring.