Havsparken bostäder

Projekt: 
Havsparken bostäder
Lokalisering: 
Limhams Läge
Projektteam: 

Magnus Sjögren

Kund: 
NCC
Status: 

Invigt 2017

Tomten är del av Cementas gamla industritomt där en ny stadsdel i varierad skala håller på att byggas. Projektet utgör en klassisk kvartersbebyggelse med utrymme för intressanta lösningar. Utöver angivet våningsantal tillåter detaljplanen ytterligare en våning på hälften av byggnadsarean, vilket ger ett spännande och varierat taklandskap. Bilparkering döljs under en grönskande och lugn innergård och trapphusentréerna är luftiga och genomgående till gårdssidan. Första våningsplanet är något förhöjt över omgivande mark för att ge skydd mot insyn från trottoaren.

Lägenheterna har mellan två och fem rum och kök och är utformade för att passa både barnfamiljer och par utan hemmaboende barn. De flesta bostäderna är genomgående med generösa balkonger på båda sidor av huset. På de övre planen byggs även takterrasser. Tegel i varierande kulörer sätter tonen för kvarteret mot gatan, medan gårdsfasaderna ges en ljus, lättare karaktär. Med butiker, skolor och förskolor inom området och närheten till Limhamns centrum, småbåtshamn och Ribersborgsstranden är läget svårslaget.