Elmeskolan

Projekt: 
Elmeskolan
Lokalisering: 
Älmhults kommun
Projektteam: 

Ansvarig arkitekt - Mikael Gustafsson
Passivhusarkitekt - Marcus Jansson
Inredningsarkitekt - Anki Andersson
Medverkande - Daria Vorreiter, Emel Ismail, Albert Orrling, Maria Lycke, Sofia Hjelm, Willy Lind, Ewa Fydrych-Hulyk

Kund: 
Älmhults kommun
Status: 

Färdigställt 2017

 

 

 

I uppdraget för Elmeskolan ingick att utreda möjligheterna att bygga energisnålt och miljövänligt. Detta resulterade i att uppföra ett certifierat passivhus.Utmaningen har resulerat i Sveriges största passivhusskola på ca 10 300 m2. Framgångsfaktorerna har varit en ambitiös byggherre, en upphandling i partnering, med entreprenörer, leverantörer och projektörer vilka tillsammans på ett engagerat sätt arbetat fram ett framgångsrikt koncept.

Projektet har krävt mycket engagemang, att tänka ’utanför boxen’, ett innovativt förhållningsätt, vilket alla parter har gått stärkta ur och en byggnad ut både tekniskt löst fullt för passivhuskrav och som dessutom gett ett långsiktigt värde utan att pruta på några verksamhetsmässiga ambitioner. Det välfungerande partneringförfarandet blev en framgångsfaktor i utvecklingen och genomförandet av projektet.Trots tydliga riktlinjer för utförande och konstruktion har passivhusbyggandet inte hindrat byggnaden från ha ex stora fönsterareor, vilket ger mycket dagsljusinsläpp och ett luftigt intryck.