Elinegård

Projekt: 
Elinegård
Lokalisering: 
Elinegård, Malmö
Projektteam: 

Beatrice Wilke, Tina Francke, Marcus Jansson

Kund: 
NCC Boende AB
Status: 

Parallelluppdrag, ej avgjort

Vi har lagt tonvikt på mänskliga dimensioner, rumsliga övergångar och att skapa en känsla av ”hemma”. Redan när man möter entrén ska man känna sig hemma. Här är materialen taktila och behagliga.

 

Materialen behandlas så att de får en känsla av struktur där både den lilla och stora skalan finns i ytan. Vissa delar blir nästan textila medan andra blir skira och transperanta. Deras inbördes ordning är en balans mellan det vertikala och det horisontella och olika kombinationer ger en upplevelse av närhet. Sten, puts och keramiska plattor varvas med taktilt trä och närvaro av det gröna.