Desire - Utställning Form/Design Center

Projekt: 
Desire
Lokalisering: 
Malmö Form/Design Center
Projektteam: 

Marcus Jansson
Albert Orrling
Nestor Campos
Kushtrim Regjepaj


Du måste få ungdomarna intresserade av andra saker. Det här är en generation som vuxit upp utan förebilder, utan någon som varit där för dem.

”Marco”, gängkriminell, radiodokumentären Skotten i Göteborg, SR, 2016
Mer info på  Form/Design_Center
Länk till Intervjuer

Idrotten kan erbjuda det alternativ som Marco efterlyser. Förebilder och goda ledare, sunda värderingar och en bättre väg framåt i livet. Idrotten har stark attraktionskraft på ungdomar och oavsett bakgrund kan många känna tillhörighet. Här finns gemenskap, spänning, kickar och kamp parallellt med fostran och ömsesidig respekt. Ungdomar kommer till idrotten frivilligt, vilket gör dem särskilt mottagliga för den värdegrund som präglar miljön.

Föreningskraften inom idrotten är ovärderlig och många klubbar utför regelrätt socialarbete med stor framgång. Men lokalbrist, höga hyror och undermåliga lokaler håller tillbaka rörelsen.

 

 

 

 


Bygg fler attraktiva platser för idrott:

  • Platser där unga samsas med goda förebilder
  • Platser där unga vill vara och där det finns en mångfald av aktiviteter
  • Platser där idrottskultur samverkar med näringsliv, kultur och andra aktörer
  • Platser där idrott kan vitalisera och levandegöra stadsrum
  • Tillgängliga och trygga platser i anslutning till kollektivtrafik och stråk
     

Inkludera idrott som en huvudfråga vid detaljplanering, på samma sätt som vi ställer krav på grönytor och parkeringsplatser.

Byggande för ungdomsidrott är en investering som kan ge stora besparingar för samhället.
Ingvar Nilsson, nationalekonom