Centrumhuset

Projekt: 
Centrumhuset WTC
Lokalisering: 
Lund
Projektteam: 

Anders Blomqvist, Beatrice Wilke, Dana Juszczyk, Andreas Pålsson | 3D visualisering: Danuta Juszczyk

Kund: 
Midroc Projects
Status: 

Skiss

 

 

Vi är glada och stolta över att vi vunnit parallell uppdrag avseende nybyggnad av Centrumhuset inom World Trade Center i Lund.

Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 12000 m2.
I byggnaden inryms också gym, restaurang och möteslokaler.

Ur omdömet plockar vi:
'på ett bra sätt har man lyckats att bryta ned en stor volym till en behaglig skala utifrån platsens förutsättningar.
Genom att arbeta med både vertikala och horisontella fasaduttryck skapas en spännande dynamik.'