Camp Pro

Projekt: 
Camp Pro, Ortopedteknisk klinik
Lokalisering: 
Stockholm, Sophiahemmet
Projektteam: 

Marcus Jansson, Nestor Campos, Sophia Hjelm, Dana Juszsyk

Kund: 
Camp Scandinavia AB

Camp Pro Stockholm

Camp Pro är en del av Allard Group som är verksamma globalt och är en stor leverantör av ortopedtekniskt relaterade material, proteser, ortoser mm. Som en utveckling av detta har vi haft i uppdrag att ta fram ett koncept, gestalta och projektera för en ny ortopedteknisk klinik och butik i historiska vårdmiljöer på Sophiahemmet i Stockholm. I linje med kundens värdegrund ”support for better life” står människan i centrum. Fokus ligger på trygghet och behagligt bemötande i en tilltalande miljö där mjuka värden väver in avancerad vårdteknologi.

Projektet omfattar en ombyggnad och inredning av befintliga vårdlokaler till klinik, kontors-, mottagnings och tillverkningslokaler för ortopedteknisk verksamhet. Programyta ca 1200 kvm. Produktion pågår och verksamheten ska öppna den 1 oktober 2018.