Alléhuset

Projekt: 
Alléhuset WTC Lund
Lokalisering: 
Lund
Projektteam: 

Anders Blomqvist, Niklas Kummer, Beatrice Wilke, Andreas Pålsson, Anna Rosborg, Anna E Brosson, Emmylou Varon

Kund: 
Midroc Projects
Status: 

pågående

På uppdrag av Midroc Projects har Horisont ritat och projekterat Alléhuset, ett kontorshus på 6000 m2 , på WTC i Lund.
Vidare uppdrag i form av hyresgästanpassningar, inredning och detaljerad gestaltning pågår.


Samtliga foton är tagna av Martin Palvén.